Логотип Городской Медицинский Центр – Пересадка волос в Москве

Päänahan anatomian ja fysiologian analyysi

Päänahan diagnoosi

Uusimmat hiustensiirtotekniikat

KATTAVA KOULUTUS
HIUSTENSIIRTO Helsinkiin

KENELLE KURSSI SOPII?

Kirurgeille mihin tahansa suuntaan

01

Minkä tahansa erikoisalan lääkärit

Plastiikkakirurgit jotka haluavat hallita uuden suunnan

03
02
Videokatsaus klinikastamme, olemme luoneet tämän kodikkaan paikan sinulle!
Jätä konsultaatiopyyntö, otamme sinuun pian yhteyttä!
Napsauttamalla painiketta hyväksyt tietosuojakäytännön

KURSSIN OHJELMA

Päivä 2

Diagnoosi ja hoito

Päivä 3

1 vrk

Lääkäri-ja potilastyön etiikka, työturvallisuus, komplikaatioiden ehkäisy

Potilaiden tilan diagnosointimenetelmien hallitseminen:
 • Tekniikat hiustenlähtö (hiustenlähtö) tyypin ja tason arvioimiseksi.
 • Analyysi luovuttajien hiusten laadusta ja päänahan kunnosta.
Hiustensiirron fue-menetelmän tutkiminen:
 • Follikulaarisen yksikön uuttamismenetelmän (FUE) vaiheiden analyysi.
 • Fue-tekniikan harjoittelu maksimaalisen tehokkuuden ja minimaalisen vaikutuksen saavuttamiseksi.
Työ hiusrajojen suunnittelun ja kirurgisten toimenpiteiden suunnittelun periaatteiden parissa:
 • Luonnollisen hiusrajan suunnittelu ja sen mukauttaminen potilaan yksilöllisiin ominaisuuksiin.
 • Operaation järjestyksen ja etenemisen suunnittelu..
Sanitaation ja hygienian periaatteiden opettaminen:
 • Hygieniastandardien noudattaminen lääketieteellisten toimenpiteiden aikana.
 • Työtilan ja työkalujen hygieniavaatimukset.
Eettisen vuorovaikutuksen avainkohtien huomioiminen potilaiden kanssa:
 • Eettisen käyttäytymisen perusteet ja viestintä potilaiden kanssa.
 • Empatiataitojen kehittäminen ja vuorovaikutuksen erityispiirteiden ymmärtäminen eri potilaiden kanssa.
Mahdollisten komplikaatioiden ja niiden ehkäisy-ja hoitomenetelmien analyysi:
 • Mahdollisten komplikaatioiden tunnistaminen hiustensiirtoprosessissa.
 • Koulutus niiden ehkäisy - ja hoitomenetelmiin.

Johdanto ja peruskäsitteet

Päänahan ja ihon rakenteen sekä niiden toimintojen tutkimus:
 • Hiusten ja päänahan anatomia, mukaan lukien karvatuppien ja ihokerrosten rakenne.
 • Päänahan ja ihon toiminnallinen rooli ihmisen anatomiassa ja fysiologiassa.
Hiustensiirron keskeisiin käsitteisiin ja terminologiaan tutustuminen:
 • Hiustensiirron lääketieteellisen terminologian esittely.
 • Hiustensiirtotoimenpiteisiin ja-tekniikoihin liittyvien termien ymmärtäminen.
Mahdollinen esitys hiustensiirtotekniikoiden historiallisesta taustasta ja kehityksestä:
 • Yleiskatsaus hiustensiirtomenetelmien historialliseen kontekstiin ja kehitykseen.
 • Teknologioiden ja lähestymistapojen kehityksen keskeisten vaiheiden esittely.

Päivä 6-7

Käytännön päivät (toiminnan etenemisen seuraaminen toimintayksikössä, avustaminen)

Loppuun

4-5 päivää

Etiikka ja työturvallisuus, komplikaatioiden hallinta

Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen hiustensiirtoprosesseihin:
 • Kirurgien ja hoitohenkilökunnan avustajina toimiminen.
 • Osallistuminen potilaiden valmisteluun ja prosessin turvallisuuden ylläpitäminen.
Follikulaarisen yksikön uuttaminen ja apu:
 • Suora osallistuminen follikulaaristen yksiköiden uuttamiseen erikoistyökaluilla.
 • Apua luovuttajan hiusten lajittelussa ja valmistelussa elinsiirtoa varten.
Hygienia-ja turvallisuusstandardikoulutus:
 • Korkeiden hygienia-ja turvallisuusstandardien noudattaminen toimintaympäristössä.
 • Todistuksen saaminen:
Kurssin päätyttyä jokainen opiskelija saa todistuksen, joka vahvistaa onnistuneen suorituksen ja ammattitaidon hankkimisen hiustensiirron alalla.

Yleiskatsaus leikkauksesta, kirurgisista instrumenteista ja leikkauksen tarkkailu leikkausyksikössä.

Hiustensiirron harjoittelu ja valvonta:
 • Todellisen toiminnan seuranta lääketieteellisessä laitoksessa.
 • Tutustuminen kirurgien käyttämiin instrumentteihin ja tekniikoihin.
Läsnäolo kirurgisessa yksikössä:
 • Leikkaussalissa oleminen kokeneen hoitohenkilökunnan ohjauksessa.
 • Kirurgisten prosessien tutkimus ja viestintä lääketieteellisen tiimin jäsenten kanssa.
Kyky esittää kysymyksiä ja oppia:
 • Opiskelijoille annetaan mahdollisuus esittää kysymyksiä ja syventää osaamistaan.
 • Prosessin etenemisen seuranta ja koulutuskeskustelu ammattilaisten kanssa.

KURSSIN OHJELMA

Hiusten ja päänahan rakenteen sekä niiden toimintojen tutkimus:
 • Hiusten ja päänahan anatomia, mukaan lukien karvatuppien ja ihokerrosten rakenne.
 • Hiusten ja päänahan rooli ihmisen fysiologiassa.
Hiustensiirron keskeisiin käsitteisiin ja terminologiaan tutustuminen:
 • Yleiskatsaus hiustensiirrossa käytettäviin peruskäsitteisiin.
 • Hiustensiirtotoimenpiteisiin ja-tekniikoihin liittyvien termien ymmärtäminen.
Mahdollinen esitys hiustensiirtotekniikoiden historiallisesta taustasta ja kehityksestä:
 • Yleiskatsaus hiustensiirtomenetelmien historialliseen kontekstiin ja kehitykseen.
 • Teknologioiden ja lähestymistapojen kehityksen keskeisten vaiheiden esittely.

1 vrk

Johdanto ja peruskäsitteet

Hiusten ja päänahan rakenteen sekä niiden toimintojen tutkimus:
 • Hiusten ja päänahan anatomia, mukaan lukien karvatuppien ja ihokerrosten rakenne.
 • Hiusten ja päänahan rooli ihmisen fysiologiassa.
Hiustensiirron keskeisiin käsitteisiin ja terminologiaan tutustuminen:
 • Yleiskatsaus hiustensiirrossa käytettäviin peruskäsitteisiin.
 • Hiustensiirtotoimenpiteisiin ja-tekniikoihin liittyvien termien ymmärtäminen.
Mahdollinen esitys hiustensiirtotekniikoiden historiallisesta taustasta ja kehityksestä:
 • Yleiskatsaus hiustensiirtomenetelmien historialliseen kontekstiin ja kehitykseen.
 • Teknologioiden ja lähestymistapojen kehityksen keskeisten vaiheiden esittely.

1 vrk

Johdanto ja peruskäsitteet

Päivä 2

Potilaiden tilan diagnosointimenetelmien hallitseminen:
 • Tekniikat hiustenlähtö (hiustenlähtö) tyypin ja tason arvioimiseksi.
 • Analyysi luovuttajien hiusten laadusta ja päänahan kunnosta.
Hiustensiirron fue-menetelmän tutkiminen:
 • Follikulaarisen yksikön uuttamismenetelmän (FUE) vaiheiden analyysi.
 • Fue-tekniikan harjoittelu maksimaalisen tehokkuuden ja minimaalisen vaikutuksen saavuttamiseksi.
Työ hiusrajojen suunnittelun ja kirurgisten toimenpiteiden suunnittelun periaatteiden parissa:
 • Luonnollisen hiusrajan suunnittelu ja sen mukauttaminen potilaan yksilöllisiin ominaisuuksiin.
 • Operaation järjestyksen ja etenemisen suunnittelu.

Diagnoosi ja hoito

Päivä 3

Sanitaation ja hygienian periaatteiden opettaminen:
 • Hygieniastandardien noudattaminen lääketieteellisten toimenpiteiden aikana.
 • Työtilan ja työkalujen hygieniavaatimukset.
Eettisen vuorovaikutuksen avainkohtien huomioiminen potilaiden kanssa:
 • Eettisen käyttäytymisen perusteet ja viestintä potilaiden kanssa.
 • Empatiataitojen kehittäminen ja vuorovaikutuksen erityispiirteiden ymmärtäminen eri potilaiden kanssa.
Mahdollisten komplikaatioiden ja niiden ehkäisy-ja hoitomenetelmien analyysi:
 • Mahdollisten komplikaatioiden tunnistaminen hiustensiirtoprosessissa.
 • Koulutus niiden ehkäisy - ja hoitomenetelmiin.

Lääkärin ja potilaan työn etiikka, työturvallisuus, komplikaatioiden ehkäisy

4-5 päivää

Hiustensiirron harjoittelu ja valvonta:
 • Todellisen toiminnan seuranta lääketieteellisessä laitoksessa.
 • Tutustuminen kirurgien käyttämiin instrumentteihin ja tekniikoihin.
Läsnäolo kirurgisessa yksikössä:
 • Leikkaussalissa oleminen kokeneen hoitohenkilökunnan ohjauksessa.
 • Kirurgisten prosessien tutkimus ja viestintä lääketieteellisen tiimin jäsenten kanssa.
Kyky esittää kysymyksiä ja oppia:
 • Opiskelijoille annetaan mahdollisuus esittää kysymyksiä ja syventää osaamistaan.
 • Prosessin etenemisen seuranta ja koulutuskeskustelu ammattilaisten kanssa.

Leikkaukset, instrumentit, harjoittelu kirurgisessa yksikössä.

Päivä 6-7

Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen hiustensiirtoprosesseihin:
 • Kirurgien ja hoitohenkilökunnan avustajina toimiminen.
 • Osallistuminen potilaiden valmisteluun ja prosessin turvallisuuden ylläpitäminen.
Follikulaarisen yksikön uuttaminen ja apu:
 • Suora osallistuminen follikulaaristen yksiköiden uuttamiseen erikoistyökaluilla.
 • Apua luovuttajan hiusten lajittelussa ja valmistelussa elinsiirtoa varten.
Hygienia-ja turvallisuusstandardikoulutus:
 • Korkeiden hygienia-ja turvallisuusstandardien noudattaminen toimintaympäristössä.

Diagnostiikka ja menettelytavat

Todistuksen saaminen

Kurssin päätyttyä jokainen opiskelija saa todistuksen, joka vahvistaa onnistuneen suorituksen ja ammattitaidon hankkimisen hiustensiirron alalla.

Etiikka ja työturvallisuus, komplikaatioiden hallinta

Loppuun

* Todistuksen saaminen:
Kurssin päätyttyä jokainen opiskelija saa todistuksen, joka vahvistaa onnistuneen suorituksen ja ammattitaidon hankkimisen hiustensiirron alalla.

Etiikka ja työturvallisuus, komplikaatioiden hallinta

8 425$
Tervetuloa hiustensiirtokoulutukseen! Asiantuntijamme jakavat kanssasi teoreettisia ja käytännön taitoja, mukaan lukien luovuttajavyöhykkeen valinta ja nykyaikaiset hiustensiirtotekniikat. Hanki kokemusta todellisista potilaista, tutustu laitteisiin ja tule hiusten kuntoutuksen asiantuntijaksi. Valmistaudu uraan jännittävällä hiustensiirron alalla!
LUKUKAUSIMAKSUT

eduista

Yksilöllinen koulutus

Jokainen opiskelija saa tasonsa ja tarpeidensa mukaista huomiota. Keskitymme yksilölliseen lähestymistapaan, jonka avulla voit oppia materiaalin mahdollisimman tehokkaasti.

Käytäntö potilailla erikoislääkärin ohjauksessa

Tarjoamme paitsi teoreettista tietoa, myös arvokasta käytännön kokemusta. Opiskelijat työskentelevät suoraan potilaiden kanssa kokeneiden mentoreiden valvonnassa, mikä on korvaamaton kokemus heidän koulutuksessaan.

Vain kokopäiväinen koulutus

Luotamme siihen, että tarvitsemme henkilökohtaista läsnäoloa materiaalin ja käytännön syvällistä tutkimista varten, joten tarjoamme vain kokopäiväistä koulutusta.

Mahdollisuus lisäkäytäntöön

Olemme valmiita tarjoamaan jopa kolme lisäpäivää harjoittelua, jos opiskelija ilmaisee tällaisen halun, ja tämä sisältyy kurssin alkukustannuksiin.
Täytä alla oleva lomake, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!

Hiustensiirtokoulutuksen kustannukset Helsinkiin

Hiustensiirtokoulutuksen kustannukset Helsinkiin

videopalaute

Meidän asiantuntijat

 • Työkokemus-8 vuotta
 • Kursk State Medical University
 • Julkaisuvuosi - 2015

elinsiirtokirurgi

Pyatin Evgeny Vladimirovitš

 • Työkokemus-4 vuotta
 • Pohjois-Ossetian Valtion Lääketieteellinen Akatemia
 • State Medical University nimetty akateemikko E. A. Wagnerin mukaan

Salbieva
Eka Kakhievna

elinsiirtokirurgi

Krutšinina
Nadežda Aleksejevna

Apulaiskirurgi

 • Työkokemus-4 vuotta
 • Moskovan kaupungin terveysministeriön valtion ammatillinen oppilaitos
 • Julkaisuvuosi - 2019

Gontšarova Ellina Vladimirovna

dermatovenerologi, kosmetologi, trikologi, kirurgi

 • Työkokemus-6 vuotta
 • Kirjoittanut tieteellisiä artikkeleita trikologiasta
 • Valmistunut Moskovan valtion lääketieteellisestä yliopistosta, joka on nimetty A. I. Evdokimovin mukaan
 • Residenssi dermatovenerologiassa CGMA UDP

Meidän asiantuntijat

 • Työkokemus - 5 vuotta
 • Pohjois-Ossetian osavaltion lääketieteellinen akatemia
 • Nimetty osavaltion lääketieteellinen yliopisto. Akateemikko E.A. Wagner

Salbieva
eka kahievna

elinsiirtokirurgi

 • Työkokemus - 6 vuotta
 • Trikologiaa koskevien tieteellisten artikkelien kirjoittaja
 • Valmistunut A.I. Evdokimovin nimestä Moskovan valtion lääketieteellisestä yliopistosta
 • Dermatovenerologian residenssi TSMA UDP

dermatovenerologi, kosmetologi, trikologi, kirurgi

goncharova ellina vladimirovna

 • Työkokemus - 6 vuotta
 • Kurskin valtion lääketieteellinen yliopisto
 • Julkaisuvuosi - 2015

elinsiirtokirurgi

Pyatin Evgeniy Vladimirovich

Kruchinina
Nadežda Aleksejevna

kirurginen avustaja

 • Työkokemus - 6 vuotta
 • Moskovan terveysministeriön valtion ammatillinen oppilaitos
 • Julkaisuvuosi - 2019

LISENSSI

Hiustensiirron tulokset

ennen/jälkeen

Hiustensiirron tulokset

до/после

Arvostelu

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN

Täytä palautelomake ja kysy koulutukseemme liittyviä kysymyksiä tai ilmoittaudu mukaan.
Napsauttamalla painiketta hyväksyt henkilötietojen käsittelyn ja hyväksyt Tietosuojakäytännön

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN

Täytä palautelomake ja kysy koulutukseemme liittyviä kysymyksiä tai ilmoittaudu mukaan.
Napsauttamalla painiketta hyväksyt henkilötietojen käsittelyn ja hyväksyt Tietosuojakäytännön